aktualności regulamin laureaci jurorzy XXIV edycja partnerzy archiwum klub kontakt
ABK Grupa
moda i uroda
moda i uroda
motoryzacja
motoryzacja
medycyna
medycyna
usługi
usługi
TV
TV
Druk
Prasa
Internet
Outdoor
regulamin
Konkurs
Idea Awards - pierwszy polski konkurs reklamy, został stworzony przez Romana Fedorczuka, członka American Advertising Association. Konkurs istnieje od 1991 roku, początkowo pod nazwą Clio Poland, później Dea Awards i od 1996 roku nosi nazwę - Idea Awards.

Idea Awards to jedyny konkurs nagradzający reklamodawców / marketingowców, najistotniejsze ogniwo podejmujące decyzję w jakiej postaci kampania reklamowa ujrzy światło dzienne.

Od momentu powstania konkursowi przyświeca idea podniesienia standardów reklam na polskim rynku, poprzez wyróżnienie najlepszych z nich.

Prace zgłaszane są w czterech kategoriach: moda i uroda, medycyna, produkty, usługi oraz podkategoriach telewizja, druk, internet. Głosowanie odbywa się on-line, zgłoszenia z najwyższą ilością punktów wygrywają eliminacje kwartalne i przechodzą do finału. Reklamy finałowe oceniane są przez Jury, składające się z wybitnych przedstawicieli polskiego rynku reklamy.
Zgłoszenia
Do Idea Awards mogą być zgłoszone wyłącznie te reklamy, które zostały wyemitowane w trakcie trwania jej bieżącej edycji: 1 stycznia - 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Zgłoszenia może dokonać:
 • firma, która zleciła wykonanie reklamy,
 • agencja reklamowa, studio produkcyjne / graficzne, które ją wykonało lub osoba prywatna związana z wykonaniem tej reklamy,
 • zainteresowani internauci.
Przekazy promocyjne należy przesyłać w formacie plików graficznych (prasa, internet - jpg, gif) lub plików wideo (telewizja - avi, mpg).

Każde zgłoszenie podlega regulaminowi przedstawionemu w "Warunkach Zgłoszenia i Opłatach". Ta sama reklama może być zgłoszona ponownie do konkursu w kolejnym kwartale po uwzględnieniu warunków zgłoszenia i stosownych opłat.

Zgłoszenia do danej edycji kwartalnej są przyjmowane do momentu jej zakończenia. Reklamy prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:

Sylwia Gajek: sylwia.gajek@abkgrupa.pl
Ilona Fijałek: ilona.fijalek@abkgrupa.pl.
Kategorie
Istnieją cztery główne kategorie:
 • Moda i uroda - produkty do pielęgnacji ciała i włosów, firmy odzieżowe i obuwnicze, salony fryzjerskie, kosmetyczne, centrum fitness i SPA
 • Medycyna - farmaceutyki i parafarmaceutyki, usługi medyczne, aparatura medyczna
 • Produkty - FMCG, narzędzia, urządzenia
 • Usługi - banki, telekomunikacja, firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe, biura podróży, hotele i restauracje, firmy z sektora usługowego, FMCG.
Każda z nich składa się z trzech podkategorii: TV, REKLAMA DRUKOWANA, INTERNET.
Wyboru podkategorii dokonuje zgłaszający reklamę w porozumieniu z organizatorem.
Głosowanie
Głosowanie na wybraną reklamę odbywa się on-line. Z każdego komputera można oddać jeden głos dziennie. Głosowanie w edycji kwartalnej trwa przez cały kwartał.
 • I kwartał: styczeń - marzec
 • II kwartał: kwiecień - czerwiec
 • III kwartał: lipiec - wrzesień
 • IV kwartał: październik - grudzień
Nominacje
Raz na kwartał prezentowana jest lista reklam, które uzyskały największą ilość głosów internautów. Z każdej kategorii (np. moda i uroda) wyróżnione są trzy reklamy (te, które uzyskały największą liczbę głosów w podkategoriach: TV, REKLAMA DRUKOWANA, INTERNET). Produkcje, które kwartalne uzyskały największą ilość głosów przechodzą do finału. Spośród reklam finałowych członkowie Kapituły i Jury wybierają zwycięzców konkursu.
Kapituła / Jury
Członkami Kapituły oraz Jury konkursu IDEA AWARDS są uznane postacie ze świata reklamy, osoby publiczne oraz przedstawiciele firm odnoszących sukcesy na rynku polskim. Organizatorzy zapraszają do udziału osoby ich zdaniem mające kwalifikacje oraz znajomość tematu do oceny prac.

Kapitułę w większości stanowią osoby zasłużone zarówno dla polskiej reklamy jak i konkursu Idea Awards. Członkowie Kapituły i Jury mogą zgłosić Organizatorom kandydatury, które ich zdaniem powinny dołączyć do tego szacownego grona profesjonalistów. Organizator może uwzględnić zgłoszone kandydatury.

Firmy, zwycięzcy poszczególnych edycji są automatycznie zapraszani przez Organizatorów do zasiadania w Kapitule lub Jury kolejnej edycji konkursu. Zaproszenie jest kierowane do osoby, która zajmuje w Firmie najwyższe stanowisko w dziale reklamy / marketingu. Skład jury podawany jest na stronie konkursu. Przedstawiciele Kapituły i Jury mogą zgłaszać reklamy swoich firm do konkursu, lecz nie mogą na nie głosować, jeśli dojdą one do finału.
Nagrody
W każdej kategorii Kapituła i Jury przyznaje nagrodę Złotej Idei. Reklama, która zdobyła największą liczbę głosów internautów w edycji konkursu otrzymuje nagrodę Grand Prix. Pamiątkowy dyplom jest wręczany przedstawicielowi zwycięskiej firmy podczas uroczystości.

Zwycięzcy mogą otrzymać prestiżową statuetkę po uprzednim uiszczeniu opłaty za jej wykonanie. Wszystkie osoby, firmy związane z wykonaniem reklamy mogą otrzymać dodatkowy dyplom i statuetkę (na wyraźne życzenie przedstawiciela firmy) po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty.

Firmy, które zajęły drugie i trzecie miejsce w konkursie mogą na ich pisemne życzenie otrzymać pamiątkowy dyplom oraz statuetkę Srebrnej i Brązowej Idei po uprzednim uiszczeniu stosownych opłat.
Zgłoszenia
Pierwsza zgłoszona reklama nie podlega opłatom zgłoszeniowym, a osoba zgłaszająca nie musi wypełniać formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy pisemnie powiadamiają przedstawiciela firmy o dokonanym zgłoszeniu. Uprawniony przedstawiciel firmy może, bez podania przyczyny wycofać zgłoszenie z konkursu w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Po tym terminie reklama zostaje poddana ocenie internautów.

Każda następna reklama tej samej firmy w danym kwartale bez względu na kategorię podlega następującym warunkom zgłoszeniowym, przez osobę / firmę zgłaszającą:
 • wypełnienie ankiety (ankieta do otrzymania od Organizatora),
 • uiszczenie opłaty na konto Organizatora.
Opłaty
Wszystkie opłaty za zgłoszenia są dokonywane na konto Organizatora agencję ABK Grupa w złotych polskich według średniego kursu NBP w dniu dokonania wpłaty. Podane poniżej opłaty są netto bez uwzględnienia 23% VAT. Na życzenie i podanie niezbędnych danych Organizator po otrzymaniu stosownej opłaty wystawia fakturę VAT.

Opłaty za zgłoszenie reklamy:
 • reklama TV : 170 €
 • reklama internetowa : 150 €
 • reklama Prasowa : 130 €
Zwycięzca może, po uiszczeniu opłat na konto organizatora otrzymać pamiątkową statuetkę Złota Idea oraz dyplom. Na wyraźne, pisemne życzenie przedstawiciela zwycięskiej Firmy Organizator może wykonać dodatkowe dyplomy i statuetki po spełnieniu niezbędnych warunków finansowych.

Firmy, które zajęły drugie i trzecie miejsce w konkursie mogą również otrzymać pamiątkowe dyplomy i statuetki Srebrna Idea i Brązowa Idea po spełnieniu niezbędnych warunków finansowych.

Opłaty za nagrody:
 • pamiątkowy dyplom : 36 €
 • Statuetka - Złota, Srebrna i Brązowa Idea : 480 €
Idea Awards dyplom Idea Awards

W celu zamówienia zapraszamy do kontaktu.
Klub Dyrektorów Marketingu